به منظور گسترش تعامل با واحدهای جهاددانشگاهی؛

تفاهم نامه همکاری های مشترک میان جهاددانشگاهی شهید بهشتی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منعقد شد

۰۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۷ کد : ۱۰۹۰۸ پژوهشی تاپ خبر
به منظور ایجاد و توسعه سطح همکاری و بهره برداری از توانایی های علمی و ظرفیت های اجرایی دو طرف تفاهم نامه همکاری های مشترک بین جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منعقد شد.
تفاهم نامه همکاری های مشترک میان جهاددانشگاهی شهید بهشتی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منعقد شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی، شناسایی نیازهای مراکز پژوهشی کشور در حیطه فعالیت های دوطرف، اجرای طرح های پژوهشی، مشارکت در تهیه، تدوین و توسعه برنامه های آموزشی؛ برگزاری برنامه های علمی و آموزشی مشترک، استفاده از تجارب و ظرفیت های تجاری سازی، بهره مندی از توانمندی ها و امکانات دو مجموعه از قبیل(منابع انسانی، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای و ....) از موضوعات تفاهم نامه است که مورد توافق قرار گرفت.

کلید واژه ها: مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایرانجهاددانشگاهی


نظر شما :