صدور موافقت اصولی راه اندازی مرکز آموزشی-تخصصی کوتاه مدت شماره سه سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۴ کد : ۱۰۸۶۲ آموزشی
با صدور موافقت اصولی مرکز آموزشی- تخصصی کوتاه مدت امام حسین (ع) "شماره سه" معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، از سوی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی، آماده سازی و تجهیز این مرکز در شرق تهران (منطقه ۱۳) آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، این مرکز در راستای اجرای برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی در زمینه ارتقا و تاسیس مراکز آموزشی و محورهای توسعه ای پیشنهادی و با توجه به پتانسیل و سوابق و تجربیات حوزه آموزش سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف فعالیت خود را از شهریورماه آغاز می کند.

این مرکز آموزشی با جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی شامل تامین فضا و تجهیز کلاس های آموزشی و با اهداف خیرخواهانه، راه اندازی می شود.

مشارکت درجهت گسترش، توسعه، ترویج و ارتقا دانش و مهارت در منطقه، کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف و فراهم آوردن زمینه مناسب برای دسترسی ساکنین منطقه به آموزش های تخصصی کوتاه مدت و پوشش نیازهای آموزشی منطقه از اهداف موسسان این مرکز ذکر شده است.


نظر شما :