مطالب مرتبط با کلید واژه

انتشار کتاب


انتشار کتاب کتاب درآمدی بر جامعه آرمانی توسعه (برداشتی از منابع اسلامی)

انتشار کتاب کتاب درآمدی بر جامعه آرمانی توسعه (برداشتی از منابع اسلامی)

کتاب درآمدی بر جامعه آرمانی توسعه (برداشتی از منابع اسلامی) با تألیف سید محمدموسی مطلبی عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی منتشر شد.

ادامه مطلب
کتاب «سوی عدالت اقلیمی» منتشر شد

کتاب «سوی عدالت اقلیمی» منتشر شد

کتاب به سوی عدالت اقلیمی (چشم‌اندازی از بحران‌های اقلیمی و تغییرات اجتماعی) با ترجمه علی محبی، مرتضی حسینی توسل و سید جعفر سید اخلاقی توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران منتشر شد.

ادامه مطلب