کتاب «جنین شناسی پزشکی» ویژه مامائی منتشر شد

۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۹ کد : ۳۶۶۶۵ فرهنگی
کتاب جنین شناسی پزشکی ویژه مامائی توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.
کتاب «جنین شناسی پزشکی» ویژه مامائی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی؛ کتاب جنین شناسی پزشکی ویژه مامائی به ترجمه و تدوین مهدی مالمیر توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان مرکزی وارد بازار نشر شد.

مجتبی غلامی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی در این خصوص گفت: جنین شناسی یکی از دروس بسیار مهم در رشته مامایی است از جنین شناسی به عنوان علم میکروآناتومی نیز یاد می شود که به بررسی تشکیل سلول های جنسی، لقاح، تکوین و رشد جنین از تشکیل گامت تا لحظه ی تولید می پردازد.

غلامی با بیان این که در رشته مامایی معمولا این واحد درسی در ترم دوم ارایه می شود که ابتدا نیز برای فهم بهتر این کتاب مقدمه ای از علوم سلولی و مولکولی و فیزیولوژی احساس می شود، افزود: از طرف دیگر کتاب لانگمن درای متن پیچیده و سنگینی است که برای دانشجویان مامایی فهم آن کمی مشکل است.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی تصریح کرد: در همین راستا مترجم این کتاب به ترجمه و گردآوری خلاصه واری از این کتاب ارزشمند اقدام نمود که از نظر علمی با بیانی روان تر  ارائه شده است.

وی اضافه کرد: کتاب جنین شناسی پزشکی مشتمل بر 8 فصل شامل مقدمه، گامت زایی: تبدیل سلول های زایا به گامت های نر و ماده، بررسی هفته نخست نمو تخمک گذاری تا لاینه گزینی، دیسک زایای دو لایه ای، دیسک زایای سه لایه ای، هفته های سوم تا هشتم دوره رویانی، لوله گوارش و حفرات بدن، ماه سوم تا تولد و نقایص زمان تولد و تشخیص قبل از تولد است.

غلامه ادامه داد: بررسی سلول های زایای آغازین، ارتباطات بالینی، فرضیه کروموزومی وراثت، میتوز، میوز، ناهنجاری های عددی(آنوپلوئید)، تریزومی 21(سندروم داون) تریزومی 18، تریزومی 13، سندروم کلاین فلتر، سندروم ترنر، ناهنجاری های ساختمانی، تغییرات مورفولوژی در جریان بلوغ گامت ها، چرخه تخمک، باروری، ظرفیت یابی، تشکیل پلاستوسیت، تثبیت سلول های نوتوکورد، رشد دیسک رویانی، ناهنجاری هالی لوله عصبی، نقایص دیواره شکمی، گردش خون جفت، تبادلات مواد غذایی و الکترولیت ها، عوامل عفونی، داروها و مواد شیمیایی و ... از جمله مواردی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان مرکزی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع کتاب جنین شناسی پزشکی ویژه مامایی به ترجمه و تدوین مهدی مالمیر و زیر نظر دکتر علی اصغر غفاری زاده در 208 صفحه و به قیمت 50 هزار تومان توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی استان مرکزی انتشار کتاب


نظر شما :