دکتر بهروز بادکو

تعداد بازدید:۳۱۵۳۷
دکتر بهروز بادکو
عنوان دکتر بهروز بادکو
سمت معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش آموختگان
تلفن 88894140
پست الکترونیک badko@acecr.ac.ir
تحصیلات دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سوابق
  • معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی
  • رییس جهاددانشگاهی واحد استان کرمانشاه