مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان کشور

 

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری - شماره 72 - طبقه دوم

تلفن: 66491222-021

تلفن: 66491136-021

نمابر: 66491586-021

پست الکترونیک: sec.istta@acecr.ac.ir

وب سایت: www.istta.ir

 

تعداد بازدید:۶۱۰