پنجمین نشست مدیران اجرایی شعب استانی ایسپا

۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۳۴

صبح روز یکشنبه 12 آبان 1398 پنجمین نشست مدیران اجرایی شعب استانی ایسپا با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

عکاس: محمود بیات