امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان

۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱

عصر امروز چهارشنبه اول آبان 1398 تفاهم نامه همکاری مابین جهاددانشگاهی و وزارت ورزش و جوانان به امضا رسید.