کنگره سه گانه پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵

کنگره های سه گانه پژوهشکده سرطان معتمد امروز، چهارشنبه 1 آبان در سالن همایش های رازی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، رییس جهاددانشگاهی، معاون پژوهشی جهاددانشگاهی و همکاری استادان برتر بین المللی و ملی برای مدت 3 روز آغاز به کار کرد.