جلسه یکصد و پنجاه و یکم هیات امنای جهاددانشگاهی

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۶

بعد از ظهر امروز دوشنبه 29 مهرماه 1398 جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی برگزار شد .