رویداد ملی ایده شو دریاچه ارومیه

۲۰ مهر ۱۳۹۸ ۹
به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی رویداد ملی ایده شو با موضوع کشاورزی مدرن و کاهش مصرف آب باهدف مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱۷ مهرماه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.