چهارمین گردهمایی مدیران اجرایی شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۳۰

چهارمین گردهمایی مدیران اجرایی شعب سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، ۱۷ مهر به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس سازمان دانشجویان در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

عکاس: محمود بیات