چهل و ششمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاددانشگاهی سراسر کشور

۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۷۹

عصر امروز سه شنبه 16 مهرماه 1398 چهل و ششمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاددانشگاهی سراسر کشوربه میزبانی جهاددانشگاهی واحد گیلان در شهر انزلی برگزار شد..