اختتامیه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی - فردا

۱۵ مهر ۱۳۹۸ ۲۳

عصر امروز دوشنبه 15 مهرماه 1398 مراسم اختتامیه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی - فردا در حوزه هنری برگزار شد .