نشست مشترک روسای چهاددانشگاهی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۱۴ مهر ۱۳۹۸ ۸

عصر امروز یکشنبه 14 مهرماه 1398 روسای چهاددانشگاهی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در محل این سازمان ملاقات و گفت و گو کردند .