امضای قرارداد همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید

۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۱

ظهر امروز چهارشنبه 10 مهرماه 1398  قرارداد همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صندوق کارآفرینی امید به امضا رسید .