امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

۰۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۷

صبح امروز سه شنبه  9 مهرماه 1398  تفاهم نامه همکاری  و چهار قرارداد مابین جهاددانشگاهی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به امضا رسید .