سمپوزیوم گردشگری پایدار با محور طبیعت گردی

۰۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۵

صبح امروز چهارشنبه سوم مهرماه 1398 اولین سپموزیوم گردشگری پایدار با محوریت طبیعت گردی با همکاری انجمن فرهنگی اتریش و دانشگاه علم و فرهنگ در این دانشگاه برگزار شد.