امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و سازمان بهزیستی کل کشور

۰۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۹

صبح امروز سه شنبه 2 مهرماه 1398 تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی با سازمان بهزیستی کل کشور در محل این سازمان به امضا رسید .