یکصد و پنجاهمین جلسه هیات امنا جهاددانشگاهی برگزار شد

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲

عصر روز چهارشنبه 27 شهریور 1398  یکصد و پنجاهمین جلسه هیات امنا جهاددانشگاهی برگزار شد.