نکوداشت اعضا و اساتید فرهیخته‌ی هیات تحریریه‌ی فصل‌نامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» و رونمایی از پنجاهمین شماره‌ی این نشریه با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در پژوهشگاه مطالعات و علوم انسانی این نهاد

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۳۳

صبح روز چهارشنبه 27 شهریور ماه نکوداشت اعضا و اساتید فرهیخته‌ی هیات تحریریه‌ی فصل‌نامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی» و رونمایی از پنجاهمین شماره‌ی این نشریه با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در پژوهشگاه مطالعات و علوم انسانی این نهاد برگزار شد.