امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و ایمیدرو

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۸

صبح امروز دوشنبه 25 شهریور 1398 تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی و پژوهشکده فرآوری مواد معدنی جهادادنشگاهی امضا شد .