بازدید دکتر طیبی و دکتر ابتکار از غرفه های جهاددانشگاهی در نمایشگاه صنایع دستی

۰۷ شهریور ۱۳۹۸ ۹

صبح امروز پنجشنبه 7 شهریور 1398  دکتر حمید رضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور از غرفه های سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی (ستفا) در سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی واقع در نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کردند .