اختتامیه بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان

۰۶ شهریور ۱۳۹۸ ۲۷

صبح امروز چهارشنبه 6 شهریور 1398مراسم  اختتامیه بیستمین کنگره و جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان در سالن همایش های رازی برگزار شد .