آزمون استخدامی مشاغل پیمانی آتش نشان سراسر کشور

۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷

آزمون استخدامی مشاغل پیمانی آتش نشان در سراسر کشور برای جذب ۳ هزار و ۸۷۱ نفر در چهار رشته شغلی آتشنشان، راننده وسایط نقلیه تندوری سنگین، کاردان آتش نشانی و کارشناس آتش نشانی امروز به صورت همزمان در ۶۳ شهر در ۳۱ استان کشور و در ۹۸ حوزه آزمون امروز ۱۸ مرداد برگزار شد.