نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با دکتر عبدالعلی علی‌عسکری رییس سازمان صداوسیما

۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ۲۹

صبح روز سه شنبه 8 مرداد1398، نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی با دکتر عبدالعلی علی‌عسکری رییس سازمان صداوسیما در این سازمان برگزار شد