انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بانک صنعت و معدن و جهاددانشگاهی

۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۰

ظهر روز یکشنبه 16 تیر ماه 1398 تفاهم نامه همکاری بین بانک صنعت و معدن و جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی این نهاد انعقاد گردید.

عکس: محمود بیات