هشتادویکمین گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی و روسای مراکز و سازمان‌های تخصصی معاونت فرهنگی در شهرکرد

۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۹۴

صبح روز چهارشنبه 12 تیر ماه در شهر کرد هشتادویکمین گردهمایی دو روزه‌ی معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی و روسای مراکز و سازمان‌های تخصصی معاونت فرهنگی در حال برگزاری است.