بازدید دکتر غریب پور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی

۰۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۷

صبح امروز سه شنبه 4 تیرماه 1398  دکتر غریب پور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی بازدید کرد .