گردهمایی روسای جهاددانشگاهی

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ۶۸

صبح امروز چهارشنبه 29 خرداد ماه 1398 گردهمایی روسای جهاددانشگاهی سراسر کشور به میزبانی جهاددانشگاهی واحد استان همدان در این شهر آغاز به کار کرد .