امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و سازمان ملی استاندارد ایران

۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۸

صبح امروز چهارشنبه 13 تیرماه 1397  تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و سازمان ملی استاندارد ایران به امضای طرفین رسید .