مراسم اختتامیه جشنواره و مسابقه ساختمان انرژی صفر

۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۲۰

بعد از ظهر امروز سه شنبه 12 تیرماه 1396 مراسم اختتامیه اولین جشنواره و مسابقه ساختمان انرژی صفر  در پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاددانشگاهی برگزار شد .