نشست مشترک دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای اکو با رییس جهاددانشگاهی

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۸

ظهر روز چهارشنبه 22 خرداد 1398 نشست مشترک دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای اکو با رییس جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

عکس: محمود بیات