دیدار دکتر جابانا معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور اسکاپ و هیات همراه با دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۹

صبح روز چهارشنبه 22 خرداد 1398 دکتر آرمیدا سالیسا آلیس جابانا معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور اسکاپ(کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل) و هیات همراه با دکتر طیبی و معاونان ایشان دیدار کردند.

عکس: محمود بیات