جلسه شورای هماهنگی جهاددانشگاهی

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳

صبح امروز سه شنبه 21 خرداد ماه 1398 جلسه شورای هماهنگی جهاددانشگاهی به منظور بررسی بودجه سال 1398 در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد .