امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع کشور

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۲

صبح امروز دوشنبه 20 خرداد ماه 1398 تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع کشور ( IMIDRO )  به امضا رسید .