نشست هیات مدیره مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۹

صبح روز شنبه 19 خرداد ماه 1398 نشست هیات مدیره مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.