نشست صمیمانه دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دانشجویان بسیجی دانشکده فنی دانشگاه تهران

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶

صبح امروز دوشنبه 13 خرداد ماه 1398  نشست صمیمانه دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی و دانشجویان بسیجی دانشکده فنی دانشگاه تهران با موضوع «نقش جهاددانشگاهی در ارتباط با پیوند بین دانشگاه و صنعت» در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد .