مراسم آغاز سال جدید کاری جهاددانشگاهی

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲

بعد از ظهر روز سه شنبه 14 فروردین 1397 مراسم آغاز سال کاری جهاددانشگاهی در پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری این نهاد برگزار شد .