بازدید رییس بنیاد مستضعفان از دستاورد های جهاددانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی این نهاد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۸

بعد از ظهر روز شنبه 21 اردیبهشت ماه 1398 مهندس سعیدی کیا ، رییس بنیاد مستضعفان از دستاورد های جهاددانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی این نهاد بازدید کرد .