بازدید دکتر ستاری از پارک علم و فناوری البرز

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳

صبح امروز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 دکتر ستاری از پارک علم و فناوری البرز در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی بازدید کرد .