جلسه شورای علمی همایش انقلاب اسلامی و قدرت اجتماعی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱

بعد از ظهر امروز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398 اولین جلسه شورای علمی  همایش انقلاب اسلامی و قدرت اجتماعی ؛ گذشته ، حال و آینده  در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد .