اختتامیه سیزدهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۹

بعد از ظهر امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 مراسم اختتامیه سیزدهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس در سالن همایش های دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد .