آیین مبادله موافقت نامه همکاری سه جانبه جهاددانشگاهی ، معاونت امورزنان ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۹

صبح امروز شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 آیین مبادله موافقت نامه همکاری سه جانبه جهاددانشگاهی ، معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی برگزار شد .