افتتاح مجتمع ساختمانی یاس

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۰

بعد از ظهر امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی مجتمع مسکونی یاس  افتتاح شد .