اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۱

صبح امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی مرحله نهایی و مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی دفاع سه دقیقه ای پایان نامه  در دانشگاه علم و فرهنگ این نهاد برگزار شد .