مراسم تکریم بازنشستگان اسفند ماه ۱۳۹۷ ، دفتر مرکزی جهاددانشگاهی

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷

صبح امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 طی مراسمی از زحمات  بازنشستگان اسفند ماه 1397 ، دفتر مرکزی جهاددانشگاهی تقدیر به عمل آمد .