اختتامیه سیزدهمین دوه طرح ملی ایران مرز پرگهر

۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۲۰

صبح امروز دوشنبه 20 اسفند ماه 1397 مراسم اختتامیه سیزدهمین دوه طرح ملی ایران مرز پرگهر در دانشگاه تهران برگزار شد .