تفاهم نامه همکاری میان جهاددانشگاهی خراسان شمالی و دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴

دکتر رضا شاهین فر رییس جهاددانشگاهی خراسان شمالی، در نشست تخصصی جهاددانشگاهی با معاون دانشگاه ملی کشاورزی قرقیزستان تفاهم نامه مشترک امضا کرد.