آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری برگزار شد

۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴

امروز ۱۰ اسفندماه؛ آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.